Informacje fotograficzneFamilijne

                       Inf. z UM SiedlcePodróże Siedlczan

 

 

 

 

  Zwiedzanie Siedlec

Nadal proszę o nadsyłanie zdjęć do strony: "Familijne" czy "Ludzie Siedlec" na adres pod przyciskiem "kontakt"

Zamów fotoreportaż, z imprezy, spotkania, zebrania  tel. 518 332 094


10.12.2018r. ul. Ceglana (film)

Ulicę udostępniono do ruchu.  Wierzchnia warstwa asfaltu będzie kiedyś tam.

Może asfalt będzie po zlikwidowaniu słupów, zakopaniu kabla, zrobieniu chodników.

 


10.12.2018r.  ul. Kraszewskiego (film)

Jeśli naczelnik drogowy udostępnił ul. Ceglaną do ruchu to chyba widział stan połączenia z ul. Kraszewskiego.

Czyżby procedury nie pozwalały zalać asfaltem tych dziur na ul. Kraszewskigo.


 9.12.2018r. Wybory i zaciągane długi

Obligacje na 29 mln. zł. 30.08.2018r. (film)

Umowa na dofinansowanie remontu dwóch ulic 22.09.2018r. (film) (tu należy wyliczyć, ul. M.Cassino, ul. Łukowską)

Obligacje na 10 mln. zł. 29.11.2018r. (film)

Jeśli naobiecywano trzeba było wykonać i zapłacić za:

ul. Myśliwską, ul. Rejtana ul. Ceglaną, ul. łączącą ul. Piaskową z ul. Żytnią i inne "kiełbasy wyborcze"

Nie wiadomo czy pieniądze z podpisanych umów 22.09.2018r. dotarły do UM, zwłaszcza, że ustawa o drogach lokalnych

z których miały być te pieniądze działać będzie od 1.01.2019r.


 5.12.2018r. Marcin Sójka w Urzędzie Miasta (film) (film)


 29.11.2018r.  Sesja Rady Miasta

Wybór Przewodniczącego Kultury i Sportu (film)

Obligacje na 10 mln. zł (film)

Konferencja prasowa Prezydenta  (film)


 27.11.2018r. ul. Kraszewskiego

Jeśli ta łata była położona po wiosennym malowaniem pasów dlaczego popękała?

Tak jest gdy urzędnicy nie słuchają społeczeństwa (z wyborów: "służyć społeczeństwu")

Społeczeństwo widzi i od kilku lat mówi, że stary asfalt (kawałki wybrane z dziury)

tylko po rozgrzaniu nie nadaje się do ponownego wylania.


23.11.2018r. Sesja Rady Miasta

Ślubowanie nowego prezydenta (film)

Pierwsz konferencja prasowa Prezydenta (film)

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta (film)


22.11.2018r. Wystawa fotografii "Podlaski Przełom Bugu"   (film)


7.11.2018r. Wystawa malarstwa Bartosza Musieja (film)


4.11.2018r.  Andrzej Sitnik Prezydentem Siedlec (film)